Pitkäikäisyyttä säätelevät perintotekijät

Eräiden kaksostutkimusten mukaan geneettiset tekijät määräävät 20-30 % pitkäikäisyydestä, loppu riippuu ympäristötekijöistä. Geenit voivat vaikuttaa elinikään periaatteessa kahdella mekanismilla. "Sairausgeenit" altistavat elinikää lyhentäville sairauksille (syöpä, valtimotaudit), "pitkäikaisyysgeenit" taas edesauttavat sairauksien torjuntaa tai hidastavat vanhenemista. Vm. geenit voivat vaikuttaa DNA:n korjausmekanismeihin ja tuman rakenteisiin, (näissä olevat mutaatiot aiheuttavat ns.progeroidioireyhtymiä, joihin liittyy ennenaikainen vanheneminen), sekä telomeerien pituuteen. Näiden kromosomien päässä olevien rakenteiden lyhyys liittyy lyhyempään elinikään. Muita vanhenemiseen liittyviä geenejä ovat mm. sirtuiinit, jotka säätelevät vastetta stressiin (esim.koe-eläinten elinikää pidentävän kalorirestriktion aikana) tulehdusvastetta säätelevät geenit, sekä mitokondriossa oleva DNA. Kiivaan tutkimuksen kohteena ovat myös insuliinin ja insuliinin kaltaisen kasvutekijä 1:n vastetta säätelevät mekanismit. Näissä esiintyviin mutaatioihin on liittynyt ikääntymistutkimuksessa käytetyissä malliorganismeissa (hiiri, hyönteiset, madot) jopa kuusinkertaisesti pidentynyt elinikä.

Browner ym. Am J Med 2004 December ss. 851-860