Statiini estää solun vanhenemista?

Telomeerit ovat kromosomien päässä olevia rakenteita, jotka lyhenevät jokaisella solun jakautumiskerralla ja säätelevät solun elinkaarta. Vaikka lyhyempi telomeerien pituus liittyy mm. valtimosairauksiin, solujen "vanhenemisohjelman" näyttääkin käynnistävän ennemminkin telomeereja koossapitävien sidosten aukeaminen. Kolesterolilääke statiineilla on osoitettu olevan valtimotauteja ehkäisevää vaikutusta, mutta niiden vaikutukset telomeereihin ovat epäselviä. Ihmisen valtimon sisäpinnan soluilla tehdyssä tutkimuksessa statiinilla ei ollut vaikutusta telomeerien pituuteen, sen sijaan statiini esti telomeerien toiminnan heikentymistä lisäämällä telomeerejä sitovien proteiinien määrää. Olisiko statiineista siis nuoruudenlähteen ainekseksi?

Spyridopoulos ym. Circulation 2004;110:3136-3142