Geriatrian lyhyt historia

Journal of Gerontologyn väistyvä päätoimittaja John Morley on kirjoittanut tiiviin katsauksen geriatrian historiasta. Siitä käy ilmi mm. geriatria-sanan keksijä, itävaltalainen Ignatz Leo Nascher (geras - vanhuusikä, iatrikos - lääkäri), joka kirjoitti geriatrian oppikirjan vuonna 1914. Len Hayflick puolestaan löysi biologisen kellon 60-luvun vaihteessa toteamalla sidekudossolujen rajallisen kyvyn jakautua: Löydökseen ei aluksi uskottu, näitä soluja pidettiin oikeissa olosuhteissa "kuolemattomina", mutta löydös oli sittemmin taustana kromosomien päissä olevien telomeerien (elämänlangan) löytymiseen. Lehden samassa numerossa olevat kommentit täydentävät hyvin Morleyn osin amerikkalaispainotteista katsausta.

Morley JE, J Gerontology 2004;Vol 59A, No 11, 1132-1152