Valtimotautien riskitekijät yhteydessä kognitiivisiin toimintoihin

Hollantilaisilla iäkkäillä miehillä tehdyssä väestötutkimuksessa valtimotautien riskitekijöiden (kohonnut verenpaine, kolesteroli, glukoosi, tupakointi, painoindeksi) yhdistelmät olivat yhteydessä kognitiivisiin toimintoihin. Dementian ehkäisy on siis syytä aloittaa jo keski-iässä.

Aleman ym. Neurobiol Aging 2005;April http://www.sciencedirect.com