Statiini pienentää Alzheimerin taudin riskiä vaikuttamalla hermosolun aineenvaihduntaan?

 Statiinihoitoon on epidemiologisissa tutkimuksissa liittynyt pienempi Alzheimerintaudin riski, mutta kontrolloituja tutkimuksia ei ole toistaiseksi saatavilla. Ainakin koeputkessa statiini näyttää kuitenkin muuttavan Alzheimerin taudissa keskeisen proteiinin, APP:n aineenvaihduntaa suotuisaan suuntaan. Vaikutus välittyisi ROCK1 kinaasi-entsyymin eston kautta, seurauksena APP muuntuu muotoon, joka ei kerry hermosoluun.

Gandy ym. PLoS Medicine 2005 http://www.plosmedicine.org