Sileät sepelvaltimot varjoainekuvauksessa - riskiä kuitenkin

Etenkin naisipotilailla tulee tilanteita, joissa sepelvaltimotautiin viittaavista oireista huolimatta, sepelvaltimoiden varjoainekuvaus on "normaali". Katsauksen mukaan tilanne ei välttämättä ole näiden potilaiden kohdalla hyvä ja sepelvaltimotauti ei ole varjoainekuvauksella poissuljettavissa. Etenkin uudet suonensisäisellä ultraäänikuvauksella tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet miten merkittävä valtimoseinän muutos voi olla olemassa, vaikka verenkierto ei olekaan ahtautunut. Mukana on usein myös valtimon liiallinen supistusherkkyys. Näillä potilailla on hoidettava tehokkaasti riskitekijöitä ja yleensä mm. statiini- ja ACE-estäjälääkitys on aiheellinen.

Bugiardini ym. JAMA. 2005;293:477-484. http://www.jama.com