Iäkkäiden sepelvaltimotaudin aktiivihoito kannattaa

Sveitsiläisen TIME-tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaille sepelvaltimotautipotilailla tehdyt pallolaajennukset ja sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset ovat myös kustannusvaikuttavia. Iäkkäilläkin potilailla näillä toimenpiteillä saadaan oireet usein hyvin kuriin. Taloudellisiakaan syitä ei siis tarvitse ajatella hoitomuodosta päätettäessä.

Claude ym. Eur Heart J 2004;25:2195-2203