Neuropsykiatristen oireiden lääkehoito dementiassa

Neuropsykiatriset oireet ovat dementiassa tavallisia ja usein rasittavat eniten sekä potilasta että häntä hoitavia. Tässä katsauksessa on käyty läpi tämänhetkinen näyttö oireiden lääkehoidosta, yhteensä 29 tutkimusraporttia, mm. atyyppisistä neurolepteista, mielialalääkkeistä ja kolinesteraasi-inhibiittoreista. Kokonaisuutena vaikutukset ovat olleet suhteellisen vähäisiä, joskin tilastollisesti merkitseviä. Myös yksilölliset erot voivat olla suuria. Atyyppisistä neurolepteista paras näyttö on risperidonista ja olantsapiinista, mielialalääkkeillä vaikutus on lähinnä depressiivisiin oireisiin. Kolinesteraasi-inhibiittoreilla on vaikutusta myös neuropsykiatrisiin oireisiin ja lisätutkimuksia näillä lääkkeillä kaivataankin erityisesti niillä potilailla joilla on voimakkaita oireita.

Sink ym. JAMA 2005, Feb 2, 596-608 http://www.jama.com