Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke

Vanhustyön keskusliiton geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen yhteydessä on jo julkaistu 6 raporttia, viimeksi: Kaksin kotona - Iäkkäiden omaishoitoperheiden arjen ulottuvuuksia. Tietoa muista raporteista ja niiden tilausohjeet löytyvät nettisivulta.

http://www.vanhustyonkeskusliitto.fi