Mielentila ja immuunivaste

Mielentilan yhteyksiä selvitettiin influenssaviruksen ja -rokotteen aiheuttamaan immuunivasteeseen 75-91-vuotiailla koehenkilöillä Vaste oli heikompi niillä jotka tunsivat vihaa, väsymystä tai joiden mielentila järkkynyt. Immuunivaste oli taas vahvempi niillä, jotka olivat tarmokkaita ja optimistisia. Sen sijaan stressitila, ikä, lääkitykset tai terveydentila ei ollut yhteydessä immuunivasteeseen tässä tutkimuksessa, ehkä johtuen pienestä koehenkilöiden määrästä. On huomattava, että erot tulivat esiin iäkkäillä henkilöillä, joiden mielentila oli vain lievästi tai kohtalaisesti poikkeava. Immuunivasteen muutokset näyttävät myös liittyvän sekä enemmän tilapäisiin mielentilan vaihteluihin (viha, väsymys) että pysyvämpään taipumukseen (optimismi).
Vanhat aviopuolisot usein kuolevat peräkkäin. Toisaalta optimistisesti maailmaa katsovien terveydentila on parempi ja he elävät pitempään. Ihmisen mieli vaikuttaa moniin asioihin, ja edellä mainitut yhteydet voivat syntyä esimerkiksi immuunivasteen muutosten kautta.

Costanzo ym. J Gerontol 2004;59:1328-1333