Henkinen suorituskyky suuren leikkauksen jälkeen

Heti suuren leikkauksen jälkeen eriasteiset neuropsykiatriset oireet sekavuudesta lähtien ovat varsin tavallisia iäkkäillä potilailla. Säilyvätkö oireet pitempäänkin, ja mitkä tekijät niille altistavat - tätä selvitettiin n. 1200:lla yli 60 vuotiaalla potilaalla, joille oli tehty ortopedinen tai vatsanalueen leikkaus. Potilaat eivät muuten olleet erityisen sairaita (mm. MMSE:n pisteet oli oltava yli 23). Neuropsykologinen testaus tehtiin ennen leikkausta ja 1 viikko ja 3 kk leikkauksen jälkeen, tuloksia verrattiin samanikäisiin verrokkeihin.

Henkisen suorituskyvyn häiriö todettiin 26 %:lla 1 viikon ja 10 %:lla 3 kk kohdalla leikkauksesta (verrokeilla n. 3 %:lla). Tutkituista mittareista mm. ikä, anestesian pituus, hengitysongelmat ja leikkauksen jälkeinen infektio ennustivat henkisen suorituskyvyn laskua heti leikkauksen jälkeen, mutta ainoastaan ikä ennusti myöhäisempää suorituskyvyn laskua. Esim. leikkauksen aikaisella hapenpuutteella tai verenpaineen laskulla ei tähän todettu vaikutusta.

Vaikka tutkimus ei anna eväitä ongelman ehkäisyyn, sen yleisyys korostanee tarvetta tarkemmin arvioida iäkkäitä potilaita tältäkin osin suurten leikkausten jälkeen ja antaa tarvittavaa tukea toipumiseen.

(Moller ym. Lancet http://www.thelancet.com/ , March 21, 1998, ss. 857-861)