Dementiariski suurempi ylipainoisilla

Lihavuusepidemia lisää diabetesta, valtimosairauksien riskiä, mutta myös dementiaa. Dementia ei siis olekaan väistämätön ikään liittyvä ilmiö, vaan siihen vaikuttavat elämänaikaiset valinnat. Jo aiemmin on huomattu todettu keski-iän kohonneen verenpaineen ja kolesterolitason lisäävän myös Alzheimerin taudin riskiä. Ylipainon osalta yhteys tulee esiin ruotsalaisesta lähes 30 vuoden seurantatutkimuksesta, jossa yli 7400 miehen sairastuminen dementiaan selvitettiin ). Pienin dementiariski oli niillä miehillä, jotka olivat terveesti hoikkia, painoindeksi 20 ja 22.5 kg/m2 välillä, 47-55 vuotiaana. Painoindeksin noustessa dementiariski lisääntyi jo ”ei-lihavalla” alueella. Suurimmillaan riski oli yli 2.5 kertainen niillä joiden painoindeksi oli keski-ikäisenä 30 kg/m2 tai enemmän.

Rosengren ym. Arch Intern Med 2005;165:321-6 http://www.jama.com