APURAHA VANHUSTUTKIMUKSEEN

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden käytännön sovelluksiin säätiö jakaa 15.000 euroa apurahoina ensisijaisesti sosiaaligerontologisiin tutkimuksiin vuonna 2005. Säätiö on jakanut apurahoina mainittuihin tarkoituksiin yhteensä 82.735 euroa vuodesta 1998 alkaen.
Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee sisältyä tutkimussuunnitelma,pyydetään lähettämään 3.6.2005 mennessä säätiön asiamiehelle Pertti Enävuolle osoitteella Puistokaari 7 A 6, 00200 Helsinki. Lisätietoja tarvittaessa asiamieheltä p. 09-671615. Apurahaa hakeneille ilmoitetaan heinäkuun 2005 aikana säätiön apurahapäätöksistä. La Carita-säätiö stiftelsen La Carita