Verisuoniperäinen parkinsonismi

Vanhusten aivovaltimotaudista johtuva parkinsonismi on huonosti tunnettu parkinsonismin muoto, jonka arvioidaan käsittävän 4.4-12 % kaikista tapauksista. Taudinkuva on symmetrinen ja alaraajapainotteinen, lepovapinaa ei useinkaan esiinny. Verisuonimuutosten löytyminen aivokuvantamisessa ei varmista diagnoosia koska tavallisessakin parkinsonismissa niitä on usein nähtävissä. Verisuoniperäinen parkinsonismi reagoi yleensä huonosti L-dopa hoitoon, joskin osalla potilaista vaste on parempi. Paras tapa lienee ehkäistä aivovaltimotautia mm. kohonnutta verenpainetta hoitamalla.

Thanvi ym. Age and Ageing 2005 34:114-119