D-vitamiinin puutos syytä ottaa vakavasti

D-vitamiinia ja vanhuksia koskevan katsauksen johtopäätöksiä ovat: D-vitamiinin puutos on vanhuksilla selvästi yleisempää kuin on luultu, erityisesti niillä jotka oleskelevat vain sisätiloissa. D-vitamiinin puutokseen liittyy myös lihasheikkoutta, sekä kaatumis- ja murtumariski, joka ei selity vähentyneellä luuntiheydellä. D-vitamiinia tarvitaan 800 yksikköä päivässä, jotta saadaan vaikutusta kaatumisriskiin.

Venning, BMJ 2005, March 4 http://www.bmj.com