Verenpainelääkitys ja kognition heikentymisriski

Pystytäänkö verenpainelääkityksellä ehkäisemään myös dementiaa on tärkeä kysymys. Poikkileikkaustutkimuksessa verenpainelääkitys ei ollut yhteydessä henkiseen tasoon ja dementiaan keskimäärin 77 vuotiailla geriatrisen vastaanoton puitteissa seuratulla potilaalla . Seurannassa voitiin kuitenkin todeta henkisten toimintojen heikentyvän vähemmän niillä potilailla, jotka käyttivät diureettia. ACE-estäjää, beetasalpaajaa tai ATR-salpaajaa. Viimemainitussa ryhmässä tilanne jopa näytti korjaantuvan.

Hajjar ym. J Gerontol 2005;60:67-73