Dementiapotilaan autolla ajokyvyn arvio

Lääkärit arvioivat 50 lievää dementiaa sairastavan potilaan ajokykyä (ei riskiä, rajalöydös, riski) ja tuloksia verrattiin ajo-opettajan testissä saatuun tulokseen.Vaikka lääkärit tunnistivat monia riskikuljettajia, kliininen arvioi yksinään ei riittänyt ajokyvyn arvioon lievässä dementiassa.

Ott BR ym J Amer Geriatr Soc 2005 online