Sydämen vajaatoimintaa hoidettava tehokkaasti

ACE-estäjät on useissa suurissa tutkimuksissa osoitettu hyviksi sydämen vajaatoimintapotilaiden ennusteen parantajiksi. Vaikka tämä tieto on hyvin siirtynyt käytännön potilaiden hoitoon, jo aiemmin on kiinnitetty huomiota siihen, että käytetyt lääkeannokset ovat pienempiä kuin tutkimuksissa käytetyt. Syynä ilmeisesti pelko sivuvaikutuksista ja ehkä säästäväisyyskin. Amerikan kardiologiyhdistyksen meneillään olevassa kokouksessa on raportoitu tuloksia n. 3500 potilasta käsittävästä ATLAS tutkimuksesta, jossa vajaatoimintapotilaita hoidettiin joko pienellä annoksella (2,5-5 mg) tai suurella annoksella ACE-estäjä lisinopriilia. Tulokset olivat selvästi parempia suuren annoksen ryhmässä, mm. sydämen vajaatoiminnasta aiheutuvat sairaalahoidot vähenivät 24%. Oleellista haittavaikutusten lisääntymistä ei todettu. Tutkijat korostavat riittävän ACE-estäjäannoksen käyttöä sydämen vajaatoimintapotilaiden hoidossa, jotta lääkityksestä saataisiin paras hyöty.

M Packer, ym, 47th Annual Sessions of the American College of Cardiology, Atlanta, USA