Tehokkaampi kolesterolinlasku hyödyttää

Sepelvaltimotautipotilailla tehty TNT-tutkimus osoitti vielä tehokkaamman LDL-kolesterolin laskun vähentävän sydän- ja verisuonitautitapahtumia.Tutkimuksssa vertailtiin tavanomaista 10 mg atorvastatiiniannosta tehokkaaseen 80 mg annokseen 5 vuoden ajan. Ensinmainitulla annoksella LDL-kolesteroli oli keskimäärin 2.6 mmol/l, 80 mg:n annoksella keskimäärin 2 mmol/l. Näyttää siltä että LDL-kolesterolin tavoitetasoa on syytä edelleen laskea (alle 2 mmol/l) potilailla, joilla on sepelvaltimotauti.

LaRosa ym. NEJM 2005, March 8, http://www.nejm.org