Sopimattomissa lääkkeissä eroja Euroopan maissa

Epäasianmukaista lääkitystä kotisairaanhoidon potilailla vertailtiin eri Euroopan maissa, myös Suomessa. Maiden välillä oli suuria eroja, eniten sopimatonta lääkitystä oli Tsekin tasavallassa (41%), vähiten Tanskassa (5.8 %:lla) ja ylipäänsä Länsi-Euroopassa. Mm. huono taloudellinen tilanne ja monilääkitys lisäsi todennäköisyyttä, yli 85 vuopden ikä ja yksinasuminen taas vähensi.Tässäkin tutkimuksessa riskitekijät näyttivät kasautuvan.

Fialova ym JAMA 2005 March 16 http://www.jama.com