Piteneekö elinikä - vai lyhenee?

Tämän hetken vanhukset saattavat jäädä historian pitkäikäisimmiksi? Hyvinvointiyhteiskuntien asukkaiden odotettavissa oleva elinikä on jatkuvasti pidentynyt ja näin on ajateltu jatkuvan eteenkinpäin. Amerikkalaiset gerontologian tutkijat eivät kuitenkaan pidä tätä itsestään selvänä Tähänastinen eliniän kehitys on johtunut toisaalta lasten ja nuorten kuolleisuuden vähentymisestä, toisaalta keskeisten, tappavien valtimotautien siirtymisestä myöhäisempään ikään. Mm. Suomessa taustalla ovat olleet onnistuneet toimenpiteet tupakoinnin vähentämisessä ja edullisissa ruokavaliomuutoksissa, jotka ovat tuottaneet terveempiä vanhuksia. Uhkana ovat nyt ylipainon ja lihavuuden voimakas yleistyminen – jopa lapsuusiästä - ja sen myötä vääjäämättä seuraava diabetes monine komplikaatioineen. Tätä menoa jo suuret ikäluokat ja etenkin niitä seuraavat vielä painavammat nuoremmat ikäluokat ovat raihnaampia vanhuusiässä – jos edes sinne asti pääsevät. Epäilemättä kehittyvä lääketiede geeni- ym. manipulaatioineen saattaa tulevaisuudessa auttaa asiassa. Myös lääkehoidolla voidaan yhä tehokkaammin estää ja hoitaa komplikaatioita. Näiden kalleutta päivitellään, mutta kaikkein kalleinta yhteiskunnalle on suureneva, ennenaikaisesti raihnaantuneiden joukko.

Olshansky ym. NEJM 2005;352:1138-45 http://www.nejm.org