Ovatko amalgaamipaikat vaarallisia?

Amalgaamipaikkoja poistettiin takavuosina tiuhaan, taustalla olivat monenlaiset ja tiedotusvälineissäkin paljon käsitellyt pelot seurauksista, joita suussa oleva elohopea aiheuttaisi (varsinainen allergia tietysti erikseen). Amalgaamin epäillyllä syntilistalla ovat olleet mm. munuais- , neurologiset- ja psykiatriset sairaudet. Kuitenkaan suuri uusiseelantilainen epidemiologinen tutkimus (Bates ym. Int J Epidemiol. 2004;33:894-902) ei juuri todisteita haitallisuudesta löytänyt. Kehittyvän sikiön voisi kuvitella olevan erityisen herkkä haittavaikutuksille, mm. pienipainoisuudelle. Amerikkalaisessa tutkimuksessa vertailtiin yli tuhatta raskautta - joka oli päätynyt pienipainoisen (alle 2500 g) lapsen syntymään - yli 4000 normaaliin raskauteen ( Hujoel ym. Am J Epidemiol 2005; 161:734-740). Minkäänlaista eroa elohopeaa sisältävien amagaamipaikkojen laitossa raskauden aikana ei ollut ryhmien välillä.

Bates ym. Int J Epidemiol. 2004;33:894-902