Liikunnan vaikutus iäkkäiden verenpaineeseen

Kuusi kuukautta kestänyt liikuntaohjelma 55-75-vuotiailla alensi diastolista verenpainetta, muttei vaikuttanut systoliseen paineeseen merkitsevästi satunnaistetussa ja kontrolloiduissa tutkimuksessa. Tulos selittynee sillä ettei liikunnalla saatu vaikutusta suurten valtimoiden jäykistymiseen, mikä muutos on yleensä systolisen paineennousun taustalla. Koska systolinen paine on erityisesti iäkkäillä tärkeämpi paine päätetapahtuminen kannalta, tulos heikentää osaltaan mahdollisuuksia vaikuttaa iäkkäiden kohonneeseen verenpaineeseen lääkkeettömin keinoin. Liikunta kannattaa silti, koska tässäkin tutkimuksessa fyysinen kunto koheni ja paino putosi.

Stewart ym. Arch Intern Med 2005;165:756-762