Ääreisvaltimoiden tauti ja riskitekijät

Perifeeristä eri ääreisvaltimoiden tautia sairastavilla iäkkäillä potilailla (60-95 vuotiaita) oli runsaasti valtimotautien riskitekijöitä (kohonnut verenpaine, dyslipidemia, tupakointi) sekä muita valtimotauteja ja diabetesta Verenpaine ja plasman glukoosipitoisuus oli tavoitetasolla vain noin puolella potilaista. Tässä amerikkalaisessa selvityksessä lääkkeitä oli näillä suuren riskin potilailla käytössä varsin runsaasti, dyslipidemialääkkeitäkin noin kahdella kolmanneksella. Suomessa tilanne on ilmeisesti huonompi.

Ness ym. J Gerontol 2005;60:255-7