Akuutti sydäninfarkti yli 90-vuotiailla - sydänkö vain vaarassa?

Wisconcinissa tutkittiin mitä tapahtui 40:lle 90-97 vuotiaalle potilaalle akuutin sydäninfarktin yhteydessä. Ennen infarktia 48 % asui kotona ja 38 % hoivakodissa. Keskimääräinen hoitoaika oli 8,5 päivää, neljä potilaista sai liuotushoidon, 25% potilaista kuoli sairaalahoidon aikana.

Sairaalahoidon aikana esiintyi usein komplikaatioita: hypotensiota 28 %:lla, sydämen johtumishäiriöitä 18 %:lla, sekavuutta (deliriumia) jopa noin puolella, painehaavaumia 21 %:lla. Selviytyneistä valtaosa, 70 %, siirtyi sairaalasta hoivakotiin.

Akuutti sydäninfarkti yli 90 vuotiailla on vakava sairaus, joka usein pysyvästi heikentää toimintakykya ja hyvin usein aiheuttaa myös ei-sydänperäisiä komplikaatioita. Tässä ikäryhmässä ei sydäninfarktin ehkäisystä juurikaan ole tutkimuksia. Sairaalahoidon aikana on kiinnitettävä huomiota muuhunkin kuin sydämeen toimintakyvyn säilyttämiseksi.

Amer. J Cardiology, March 1, 1998, ss. 638-641