Vaatimus dementoituneiden ihmisarvoisen hoidon turvaamiseksi lailla

17.5.2005 pidettiin Eduskunnan tiloissa Suomen Dementiahoitoyhdistyksen järjestämä kutsuseminaari eettisistä arvoista dementoituneiden hoidossa. Tilaisuuteen osallistui mm. Eduskunnan oikeusasiamies. Samassa yhteydessä luovutettiin sosiaali- ja terveysministeriön edustajalle kannanotto, jossa vaaditaan lainsäädännöllisiä toimia dementoituneiden ihmiksarvoisen elämän turvaamiseksi. Tarvitaan erityislaki, jossa ensisijaisena hoitona pakkohoitojen käyttö kielletään. Poikkeustilanteita varten on laadittava riittävät käytännön toimintaohjeet, joissa otetaan huomioon dementoituneiden, heidän omaistensa ja hoitohenkilökunnan näkökulma. Lain noudattamista on seurattava.

http://www.dementiahoitoyhdistys.fi