Atyyppiset antipsykootit - keskustelu jatkuu

Uusien ns. atyyppisten antipsykoottien käyttöön ei näytä liittyvän erityisiä riskejä uusimpien tutkimusten mukaan - suomalaisten tulosten mukaan pikemminkin päinvastoin: verrattuna vanhoihin neurolepteihin uusilla antipsykooteilla oli suojaavaa vaikutusta haurailla vanhainkotipotilailla (Raivio ym. Am J Psychiatr 2005;162:1027). Aiemmin suuressa kanadalaisessa vertailututkimuksessa ei todettu lisääntynyttä aivohalvausriskiä (Herrmann ym. Am J Psychiatr 2004;161:1113-5).

http://ajp.psychiatryonline.org