Statiinihoito ehkäisee paksusuolen syöpääkin?

Selvän valtimotauteja ehkäisevän vaikutuksen lisäksi statiinien on arvioitu mahdollisesti estävän mm. dementiaa ja osteoporoosia. Lopullinen näyttö kuitenkin toistaiseksi puuttuu.
Syövän suhteen näkemykset ovat olleet jonkin verran ristiriitaisia. Eläinkokeiden perusteella 90-luvulla statiinien epäiltiin olevan jopa karsinogeenisia. Suurissa tuhansien potilaiden hoitokokeissa statiinien vaikutukset syövän ilmaantumiseen ovat olleet lähinnä neutraaleja, joskin pisimmässä seurannassa (4S-tutkimuksen aineisto), syöpiä näytti ilmaantuvan
vähemmän simvastatiinia käyttäneille. Koska suuria statiinitutkimuksia ei oltu suunniteltu syövänehkäisykokeiksi, on niiden antamien tulosten arviointi kuitenkin epävarmaa. Nyt ajatus statiinien syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta saa merkittävää tukea suuresta tapaus-
verrokkitutkimuksesta (lähes 2000 paksusuolisyöpäpotilasta), jossa statiinin
käyttöön liittyi 47 % pienempi riski paksusuolen syöpään . Tulos säilyi mahdollisista sekoittavista tekijöistä huolimatta eikä samanlaista suojavaikutusta nähty fibraattien käyttäjillä.
Varmistusta kaivattaisiin lumekontrolloidusta hoitokokeesta, mutta sellaisten
etsikkoaika saattaa eettisistä syistä jo olla ohi.

Poynter ym. NEJM 2005;352:2184 http://www.nejm.org