Niin käy kuin miltä näyttää

Sitä näyttikö ikäistään nuoremmalta vai vanhemmalta ennusti 13 vuoden kuolleisuutta jyväskyläläisessä Ikivihreät-tutkimuksessa. Myös henkisten toimintojen iänmukainen vertailu tuotti samansuuntaisen tuloksen. Ariviointi tehtiin seurannan alussa. Ikäistään vanhemmilta vaikuttaneilla oli 42 - 56 % suurempi kuolemanriski kuin ikäistään nuoremmilta tuntuneilta. Taustalla lienevät yleinen hyvinvoinnin tunne ja usko tulevaisuuteen, jotka puolestaan heijastuvat terveydentilan muutoksiin

Uotinen ym Age and Ageing 2005 34(4):368-372