Iäkkäiden autoilijoiden näkökyky ja onnettomuudet

Dementian ohella näkökyvyn heikkouksia on loogisesti epäilty tärkeäksi syyksi iäkkäiden autoilijoiden onnettomuuksiin. Epidemiologisista tutkimuksista tiedetään että noin kolmanneksella ikääntyneistä on 'käyttökelpoinen' näkökenttä huonontunut eri syistä yli 40%. Miten tämä heijastuu onnettomuusalttiuteen? Amerikassa tehtiin 294:lle 55-87 vuotiaalle autoilijalle tarkat näkötutkimukset ja seurattiin heitä sen jälkeen 3 vuotta. Niillä, joilla oli yli 40 % huonontunut näkökenttä lähtövaiheessa, oli 2,2-kertainen riski joutua onnettomuuteen seuranta-aikana. Onnettomuudet liittyivät pääosin risteysajoon, jossa tyypillisesti on pystyttävä käsittelemään havaintoja laajalla sektorilla. Ehkä tieto heikkoudesta johtaisi varovaisempaan ajotapaan ja esim. luopumiseen ruuhka-aikoina ajamisesta.

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät lienevät tosin liian hankalia tehtäväksi kaikille iäkkäille autoilijoille, näkökyvyn mahdolliset heikkoudet olisi ensin seulottava yksinkertaisemmilla testeillä.

JAMA April 8, 1998, ss. 1083-88