100-vuotiaitten elämänlaatu

amerikkalaisen veteraanitutkimuksen mukaan 100-vuotiaiden elämänlaatu voi monilta osin säilyä yllättävän hyvänä Terveyteen liittyvää elämänlaatua selvitettiin paljon käytetyllä itsetäytettävällä SF-36 kyselyllä, joka antaa tietoa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteen liittyvästä elämänlaadusta. Verrattuna nuorempiin, 85-99 vuotiaisiin veteraaneihin, 100 vuotiailla oli tapahtunut huononemista fyysiseen terveydentilaan liittyvissä osioissa, sen sijaan yleinen terveydentilan kokeminen, kivuttomuus ja kognitiivisiin toimintoihin liittyvät osiot olivat samanlaisia kuin nuoremmilla veteraaneilla. Valikoitumisesta johtuen kroonisia sairauksia esiintyi 100-vuotiailla vähemmän. Erityisesti fyysistä toimintakykyä pitäisi pyrkiä säilyttämään, jos halutaan kohentaa laajenevan 100-vuotiaitten joukon elämänlaatua.

Selim ym. J Gerontol 2005;60:515-519