Kivun tunnistaminen dementiapotilaalla

Kivun tunnistamisasteikot näyttivät toimivan varsin hyvin dementiapotilailla. Tutkimuksessa vertailtiin 4 asteikkoa, lievää ja keskivaikeaa dementiaa potevista lähes kaikki ja vaikeassa dementiassa 40 % ymmärsivät ainakin yhden asteikon. Kaiken kaikkiaan vain 12 % potilaista ei tunnistanut mitään asteikkoa. Hoitajien suorittama kipuarvio korreloi kohtalaisesti itsearvioiden kanssa, mutta näytti aliarvioivan kivun intensiteettiä.

Pautex ym. J Gerontol 2005;60:524-529