Holter-tutkimus vanhuksen kaatumistaipumuksen selvittelyssä

EKG-mittauksen pitkäaikaisrekisteröinnistä (ns. Holter) ei välttämättä ole apua selviteltäessä vanhuksen toistuvan kaatuilun syitä. Tutkimuksessa vertailtiin 128:aa keskimäärin 76 vuotiasta iäkästä kaatuilijaa verrokkeihin. EKG-rekisteröinnissä todettiin runsaasti löydöksiä ja yli 40 %:lla kummassakin ryhmässä löydös tulkittiin epänormaaliksi. Erityisiä eroja kaatuilijoiden ja ei-kaatuilijoiden välillä ei kuitenkaan todettu.

Davison ym. Age Ageing 2005;34:382-6