Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 hankekokonaisuus

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi valmistelee yhteistyössä Teknillinen korkeakoulun (TKK) kanssa Ikääntyvät kaupunkilaiset 2020 hankekokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia toimintamalleja ja teknologisia ratkaisuja vanhuspalveluiden rakenteeseen, kustannuksiin ja laatuun sekä asuin- ja hoitoympäristön kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Katso tarkemmin Gernetin projektiosasta. Lisätietoja : http://www.automation.hut.fi/projects/IK...

http://www.automation.hut.fi/projects/IK...