Kohonnut verenpaine keski-iässä lyhentää elämää

Kohonnut verenpaine (systolinen paine yli 140 ja diastolinen yli 90) vaikuttaa haitallisesti pitkällä aikavälillä ja lyhentää elämää keskimäärin viidellä vuodella sekä miehillä että naisilla. Tulos perustuu amerikkailaisen Framingham-tutkimuksen ptikäaikaistuloksiin, jossa seurattiin väestöä 50 vuoden iästä lähtien. Myös sydän- ja verisuonisairauden kanssa eletyt vuodet lisääntyivät niillä joiden verenpaine oli koholla. Tutkijat kehottavat hoitamaan kohonnutta verenpainetta viimeistään 40 ikävuodesta lähtien.

Franco ym. Hypertension 2005;46:280-6 http://www.ahajournals.org