Vaikeaa dementiaa sairastavien vointi

Keinotekoisesta ruokinnasta pidättäytymisen vaikutuksia vaikeaa dementiaa sairastavien vanhainkotipotilaiden vointiin selvitettiin hollantilaisessa tutkimuksissa. Kovin suuria vaikutuksia ei keskimäärin havaittu, joskin potilaiden väliset erot olivat suuria.

Pasman ym. Arch Intern Med. 2005;165:1729-1735. http://www.jama.com