Verenpaineen hoito suojaa aivoja

Verenpaineen alentaminen aivovaltimotautia sairastavilla potilailla vähensi uusien aivojen valkean aineen muutosten ilmaantumista 43 %. Tulos saatiin PROGRESS-tutkimuksesta, jossa potilaita hoidettiin joko lumelääkkeellä tai ACE-estäjän (perindopriili) ja diureetin (indapamidi) yhdistelmällä. Verenpaine aleni aktiivihoitoryhmässä 11.2/4.3 mmHg. Aivojen valkean aineen muutoksilla on yhteyksiä kognitiivisen toiminnan heikkenemiseen ja dementiaan ja jo aiemmin on PROGRESS tutkimuksessa raportoitu edullisia tuloksia myös tältä kannalta.

Dufoul ym. Circulation September 2005 http://www.ahajournals.org