Nitraatti vähentää sydänpotilaan riskiä?

Nitraattihoitoa on sepelvaltimotautipotilailla pidetty oireenmukaisena, rintakipuja estävänä ja vähentävänä hoitona. Suuri, yli 40 000 sydänpotilasta käsittävä vertailututkimus (GRACE-tutkimus, 21 % potilaista käytti nitraattia) viittaa kuitenkin siihen, että nitraatilla olisi myös sydäntä suojaavaa vaikutusta. Nitraatinkäyttäjillä oli todennäköisemmin vähemmän vaikeaa sepelvaltimokohtauksen muotoa kuin nitraattia käyttämättömillä.

Ambrosio ym. ESC Congress, Stockholm, September 2005, http://www.outcomes.org/grace