Geneettinen alttius murtumiin

Suuressa ruotsalaisessa kaksostutkimuksessa selvitettiin geenien osuutta osteoporoottisiin murtumiin. Keskimäärin geneettiset tekijät selittivät alle 20 % murtumariskistä, mutta vaihtelu oli suurta erityisesti iän suhteen. Geneettisillä tekijöillä oli varsin suuri osuus lonkkamurtumissa ennen 70 ikävuotta ja hyvin vähäinen 79 ikävuoden jälkeen. Ehkäisymahdollisuuksien pitäisi siis olla hyvät kaikkein vanhimpien murtumissa.

Michaëlsson ym Arch Intern Med. 2005;165:1825-1830 http://www.jama.com