Päävammat ja dementia

Vakava päävamma altistaa dementian kehittymiselle myös yli 70 vuotiailla. Tämä ilmeni oululaisen väestötutkimuksen 9 vuoden seurannassa. Päävamma altisti dementian kehittymiselle varhaisemmalla iällä ja tässäkin tutkimuksessa samanaikainen APOE4 genotyyppi (tunnettu Alzheimerin taudin geneettinen riskitekijä) lisäsi dementoitumisriskiä. Päätä kannattaa siis suojella kolhuilta dementiankin estomielessä.

Luukinen H ym Eur J Neurol. 2005 Feb;12(2):86-92.