Sekavuuden lievitys iäkkäillä lonkkaleikkauspotilailla

Yli 70-vuotiaiden lonkkaleikkauksen jälkeisen sekavuuden seurauksia voitiin lievittää profylaktisella pieniannoksisella haloperidolihoidolla ). Hollantilaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa annettiin haloperidolia 1.5 mg/pv tai lumelääkettä ennen leikkausta ja kolme päivää postoperatiivisesti. Sekavuusepisodit eivät sellaisenaan vähentyneet, mutta ne olivat lievempiä ja niiden kesto lyhyempi (5.4 vs 11.8 päivää). Myös sairaalassaoloaika oli keskimäärin 5.5 päivää lyhyempi haloperidoliryhmässä. Tällaiseen haloperidolihoitoon ei liittynyt erityisiä ongelmia.

Kalisvaart ym. JAGS October 2005;53:1658