Vanhusten diabetes - monitahoinen ongelma

Diabetes on vanhuusiässä tavallinen ilmiö ja johtaa moniin ongelmiin. Piilevä munuaisten toimintahäiriö on voitu todeta viidenneksellä iäkkäistä diabeetikoista ja tämä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen lääkehaittariskiin. Diabetes lisää myös alaraajojen toimintahäiriöitä ja kaatumisriskiä. Diabeteksen ehkäisy vanhuusiässä on enää vaikeaa tai mahdotonta – diabetes olisi ehkäistävä paljon aiemmin - keski-iässä - painonhallinnalla ja liikunnalla. Glukoositasapainoa voidaan joka tapauksessa kohentaa ja siten vähentää komplikaatioita, paitsi lääkityksellä siihen on edullista vaikuttaa lihasharjoituksilla ja liikunnalla. Myös dyslipidemian ja kohonneen verenpaineen hoidon hyödystä on näyttöä iäkkäilläkin diabeetikoilla.

Meneilly J Gerontol September 2005;60:1145-6