Aliravitsemus tärkeä mutta huonosti tunnistettu ongelma

Akuutin sairaalahoidon jälkeen kuntoutuksessa olevista vanhuksista puolella oli aliravitsemusriski ruotsalaisen tutkimuksen mukaan Riskiä arvioitiin yksinkertaisin menetelmin: painoindeksi alle 22 kg/m2 ja/tai vähintään 5 prosentin painonlasku viimeisen puolen vuoden aikana. Aliravitsemusriskiin liittyivät puolison terveysongelmat ja naisilla huonoksi koettu elämänlaatu. Sen sijaan sairaalahoidon pituudella tai sosiaalisilla tukitoimilla ei ollut vaikutusta. Tutkijoiden mukaan sen paremmin terveyden- kuin sosiaalihuoltokaan ei riittävästi tunnista aliravitsemusongelmaa, joka kuitenkin helposti johtaa paheneviin ongelmiin vanhuksella.

Brantervik ym. Age Ageing 2005;34:444-9).