Toimintakyky - miten säilyttää?

Huhtikuun 9. päivän New England J Medicinessä oli paljon muutakin geriatriaa sivuavaa, mm. tuloksia uusista osteoporoosiin liittyvistä geeneistä. Osteoporoosin ja siihen liittyvien murtumien riski lisääntyy vanhetessa ja yksi pelätty eliniän pidentymiseen liityvä ongelma onkin ollut se, että sairaat vanhukset enemmän ja enemmän kuormittavat yhteiskuntaa ja sen terveydenhuoltoa. Kuitenkin v. 1980 Fries esitti hypoteesinsa siitä , että jos kroonisen sairauden ja toimintakyvyn heikkenemisen alkamisajankohtaa voidaan siirtää myöhemmälle iälle, se kokonaisuudessaan johtaakin toimintakyvyttömyyden vähentymiseen yhteiskunnassa. Pitkäkestoinen 32 vuoden seurantatutkimus näyttäisi nyt tukevan tätä teoriaa. Terveelliset elintavat keski-iässä (tupakoimattomuus, liikunta, ei ylipainoa) ennustivat paitsi pitempää elinikää, myös toimintakyvyn parempaa säilymistä. Ikääntyneen kansanosan lisääntymiseen liittyviä terveysongelmia voidaan siis kompensoida sillä että ollaan kunnossa ja ehkäistään sairauksia nuoremmalla iällä. Toisaalta yhä parempia nahdollisuuksia on myös vähentää jo syntyneiden sairauksien haittoja vielä vanhuusiässäkin.

New England J Medicine, 1998 April 9, ss. 1035-1041 ja 1064-1066