ACE-estäjät- raihnaantumisenkin estäjiä?

Angiotensiinijärjestelmään vaikuttavat ACE-estäjät ovat kohonneen verenpaineen ja sydämen vajaatoiminnan tavallisia lääkkeitä. Niillä näyttää olevan myös painonlaskua estävää vaikutusta iäkkäillä potilailla. Krooniset sairaudet ovat keskeisiä tahattoman painonlaskun ja vanhuuden raihnaantumisen taustasyitä. Tämä ACE-estäjien "sivuvaikutus" saattaa olla hyvinkin tärkeä vanhusväestön terveyden kannalta

Schellenbaum ym. JAGS 2005;53:1996-2000