Kipulääke kohentaa dementiapotilaan vointia

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa sokkotutkimuksessa 4 viikon säännöllinen parasetamolin anto ( 3 g/vrk) kohensi dementiapotilaiden sosiaalista toimintakykyä lumelääkkeeseen verrattuna. Parasetamoli on vanhuksille usein sopiva ja riittävä kipulääke. Tulos viittaa siihen että dementiapotilailla esiintyy merkittävästi hoitamatonta kipua.Parasetamolilla ei kuitenkaan ollut vaikutusta käytösoireisiin tai psyykenlääkkeeiden käyttöön.

Chibnall ym. Journal of the American Geriatrics Society 2005;53:1921