Valtimotautien lääkehoito iäkkäillä

American Heart Associationin kongressissa julkaistiin mm. seuraavat kaksi iäkkäitä potilaita koskevaa tutkimusta. Statiinihoito vähentää kuolleisuutta ja merkittäviä sepelvaltimotaudista johtuvia päätetapahtumia myös iäkkäillä potilailla (Afilalo ym. Circulation 2005;112, Suppl II, II-817). Tulos perustuu 9 tutkimuksen meta-analyysiin, jossa tutkittin 65-82-vuotiaita potilaita. Seuranta-aikana kokonaiskuolleisuus pieneni 15 %, sepelvaltimotautikuolleisuus 24 %, ei-kuolemaanjohtavat sydäninfarktit 20 % ja ohitusleikkauksien tarve 28 %. Ranskalaisessa sairausvakuutustietoihin perustuvassa analyysissa puolestaan statiini-, beetasalpaaja-, ATR-salpaaja- ja kalsiumestäjähoitoon liittyi merkitsevästi pienempi kuolemanvaara 2 vuoden aikana vähintään 80-vuotiailla (keskimäärin 85 v.) sepelvaltimotautipotilailla (Jeantet ym. Circulation 2005;112, Suppl II, II-832).

Circulation 2005, Suppl II