Verenpaine laskee usein vanhuksilla

Ruokailun jälkeen tai pystyynnoustessa ilmaantuva verenpaineen lasku näyttää esiintyvän usein yhdessä vanhuksilla hollantilaistutkimuksen mukaan. Ruokailun jälkeen verenpaine laski merkittävästi kahdella kolmasosalla tutkituista keskimäärin 80 vuotiaista. Pystyynoustessa paine laski puolella. Noin kolmanneksella oli molemmat oireet. Oireita (esim. huimausta) esiintyi kahdella kolmasosalla kummassakin ryhmässä. Verenpaineen lasku pitää muistaa oireita ja esim. verenpainelääktiyksen asianmukaisuutta arvioitaessa ja sen arvioinnin pitäisi kuulua geriatriseen arviointiin.

Vloet ym. Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 60:1271-1277