Lonkkamurtumapotilailla selvä D-vitamiinivajaus

Suomalaisen selvityksen mukaan puolella lonkkamurtumapotilaista oli D-vitamiinivaus, pahiten laitoshoidossa olevilla. Kesän jälkeen vajausta oli kolmanneksella, mutta myöhäistalvella 2/3:lla. D-vitamiinin riittävään saantiin on monestakin syystä kiinnitettävä parempaa huomiota.

Nurmi ym. Osteoporosis Int 2005;16:2018