The Gerontological Society of America & American Federation for Aging Research kongressi 2005

Osallistuin 18-22. 11. 2005 Orlandossa pidettyyn gerontologian konferenssiin, jonka järjestäjänä oli The Gerontological Society of America yhdessä American Federation for Aging Researchin kanssa. Tämä tieteellinen tapaaminen on jokavuotinen ja Orlandon konferenssi oli järjestyksessä 58. Alunperin konferenssipaikaksi oli suunniteltu New Orleans, mutta hurrikaani Katrinan vuoksi se siirrettiin Orlandoon. Kongressipaikkana oli Orlando World Center Marriott, kongressihotelli, jossa puitteet kongressille olivat erittäin hyvät. Osallistuin ensimmäistä kertaa tähän vuotuiseen konferenssiin, ja olin positiivisesti yllättynyt sen laadusta. Konferenssissa oli Suomesta osallistujia yhteensä kymmenen. Itse pidin suullisen esitelmän aiheesta ”Functional capacity for everyday life from Nordic Walking among elderly people”.
Kongressin teemana oli ”The Interdisciplinary Mandate”, mikä näkyi läpi koko kongressiohjelman. Suurissa kongresseissa on yleensä ongelmana ohjelman paljous, runsaasta tarjonnasta on vaikea valita. Orlandossa järjestäjät olivat pyrkineet auttamaan osallistujia valinnassa siten, että tärkeitä ja ajankohtaisia sessioita oli kehystetty ohjelmaan. Postereita oli myös huomattavan suuri määrä, mikä mahdollisti tutustumisen tavallista suurempaan määrään tutkimuksia.
Kongressin annista jäi erityisesti mieleen ”Biological Mechanisms in Age-Associated Diseases” -symposium. Kaikki kyseisen symposiumin esitelmöitsijät olivat huippuja, mutta erityisesti Rudy Tanzin (MassGeneral Institute for Neurodegenerative Disease) esitelmä ”Genetics and Pathogenesis of Alzheimer’s Disease” oli vailla vertaansa. Siinä hän loi katsauksen tutkimukseen, jota Alzheimerin taudista ja siihen liittyvistä tekijöistä on tehty aloittaen Alzheimerista, vuodesta 1906 ja päätyen tähän päivään.
Successful Aging oli esillä kongressin aikana monessa yhteydessä. John W. Rowe piti kongressin avajaisesitelmän, jossa hän puhui onnistuneesta vanhenemisesta. Esitelmästä jäi päällimmäiseksi mieleeni sosiaalisen aktiivisuuden sekä itsensä yhteisölle tärkeäksi kokemisen tunne, jotka puhuja toi esille onnistuneen vanhenemisen keskeisinä tekijöinä. Jäin miettimään, miten suomalaisessa yhteiskunnassa käy kaikille niille iäkkäille työntekijöille, jotka erilaisten saneerausten yhteydessä jäävät työelämän ulkopuolelle ja kokevat itsensä yhteiskunnalle hyödyttömiksi.
”Promoting Positive and Successful Aging” sessiossa puhuttiin mm. ikäasenteista ja niihin vaikuttamisesta. Lasten ja nuorten käsitykset vanhenemisesta perustuvat myytteihin ja ovat stereotyyppisiä. Seuruututkimuksen tulosten perusteella ageistiset asenteet muodostuvat jo varhaisella iällä, ja niiden muuttaminen myöhemmin on osoittautunut hyvin vaikeaksi. Itse uskon koulutuksen tärkeyteen kaikissa elämän vaiheissa, ja em. tutkimustulokset vahvistivat ajatustani siitä, että vanhenemisesta ja siihen liittyvien asioista pitäisi puhua huomattavasti nykyistä enemmän kouluissa ja päiväkodeissa.
Kongressin päätössession aihe oli muutettu kongressipaikan muututtua, ja ohjelmassa sille luvattiin ’ikimuistoinen’ sisältö. Sitä se olikin. Eri tahojen edustajat puhuivat kokemuksistaan hurrikaani Katrinasta ja sen aiheuttamista menetyksistä. Tämänlaajuiseen tuhoon ei oltu osattu varautua ja seurauksena oli kaaos, josta eniten kärsivät iäkkäät ihmiset. 75 % katastrofissa kuolleista oli yli 75-vuotiaita ihmisiä. Kuulimme järkyttäviä kertomuksia jopa avuttomien, dementoituneiden vanhusten vastaavanlaisissa kriisitilanteissa. Pahimmat laiminlyönnit ilmenivät siellä, missä ammattitaito oli heikointa.
Kongressi oli hyvä ja antoi paljon ajattelemisen aihetta. Se järjestetään joka vuosi ja on erinomainen foorumi tutkimusten esittelyyn erityisesti niinä välivuosina, kun muita kansainvälisiä gerontologian alueen kongresseja ei pidetä.
Kongressin ohjelma ja abstraktit on julkaistu the Gerontologist –lehden erikoisnumeroina: Program Abstracts, 58th Annual Scientific Meeting, Vol. 45. Special Issue II, October 2005 ja Program Schedule, 58th Annual Scientific Meeting , Vol. 45. Special Issue III, October 2005.

Terttu Parkatti

Program Abstracts, 58th Annual Scientific Meeting, Vol. 45. Special Issue II, October 2005